مجموعه درب پارکینگ جزوه گروه “درب گستر” می باشد. این مجموعه در راستـای ارائه خدمات سازه و درب های پارکینگ و درب ورودی ساختمان، همچنین مصنوعات و درب های فلزی ( آهنگری ساختمان ) با توکـل به خداوند منان فعالیت می نماید.

ما همواره تلاش نمودیم که با خلاقیت، نوآوری و وجود نظم و صداقت، ارتبـاط با مشتریان محترم را حفظ نماییم و به همین جهت با انبوه سازان، سازندگان ساختمان و طراحان مجرب و معتبر مرتبط گردیده ایم و مصمم هستیم این رابطه را با تعقیب رویه ای که تا بحال داشته ایم استحکـام بیشتر بدهیم .