مجموعه درب پارکینگ جزوه گروه “درب گستر” می باشد. این مجموعه در راستـاي ارائه خدمات سازه و درب های پارکینگ و درب ورودی ساختمان، همچنین مصنوعات و درب های فلزی ( آهنگري ساختمان ) با توكـل به خداوند منان فعاليت می نماید.

ما همواره تلاش نمودیم كه با خلاقيت، نوآوري و وجود نظم و صداقت، ارتبـاط با مشتريان محترم را حفظ نماییم و به همين جهت با انبوه سازان، سازندگان ساختمان و طراحان مجرب و معتبر مرتبط گرديده ايم و مصمم هستيم اين رابطه را با تعقيب رويه اي كه تا بحال داشته ايم استحكـام بيشتر بدهيم .